ξυγκειμέναις

ξυγκειμέναις
σύγκειμαι
lie together
perf part mp fem dat pl
σύγκειμαι
lie together
pres part mp fem dat pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”